BIP WIJHARS w Opolu - archiwalny serwis (13.11.2014)