Aktualności - WIJHARS

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W OPOLU
Menu pomocnicze

Serwis Służby Cywilnej

 

AKTUALNOŚCI

2.10.2019

Informacja dla przedsiębiorców zobowiązanych do sporządzania kwartalnych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych

Przypominamy, że na mocy rozporządzenia MRiRW z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych
informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości, od 21 sierpnia 2019 r.  zmianie uległ formularz ankiety do przekazywania wojewdzkiemu inspektorowi jhars kwartalnych i rocznych informacji.

Wzór formularza ankiety pobrać można z tego linku

lub w zakładce "Ogłoszenia i druki>>Formularze do pobrania"

 

24.05.2019

Oświadczenie Wojewody Opolskiego na temat rzekomego zagrożenia powodzią w woj. opolskim

W związku z podanymi przez jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych informacją dotyczącą niekontrolowalnych zrzutów wody ze zbiorników czeskich, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Opolszczyzny w postaci dużej fali powodziowej, demontuję tę wiadomość. Informacje zweryfikowałem w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. PGW Wody Polskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, które są w stałym kontakcie ze stroną czeską.

Jednocześnie potwierdzam, iż są zrzuty ze zbiorników czeskich ale w ilości niezagrażającej bezpieczeństwu powodziowemu Opolszczyzny. Stany wód w regionie przygranicznym z Republiką Czech, wykazują na wodowskazach, że ich poziom opada.

Dementuję zatem informacje medialne o rzekomym zagrożeniu powodzią na terenie Opolszczyzny.

Tu można pobrać pełny tekst oświadczenia

 

16.04.2019

Informacja  o dniu wolnym od pracy 2 maja 2019 r. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r.  w sprawie ustalenia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy  dla pracowników urzędów administracji rządowej informuję, że:
 
- 2 maja 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy,
 - 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

 

14.03.2019

Informacja dla konsumentów

Szanowni Państwo.
W ramach  inicjatyw, które mają na celu budowanie patriotyzmu konsumenckiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało broszurę informacyjną „Kupuj świadomie”.
Jej treść, ma zachęcić Państwa do podejmowania świadomych decyzji zakupowych, także w oparciu o istniejące systemy i znaki jakości, wskazując jednocześnie na ich rolę i znaczenie.

Zachęcamy do lektury ulotki.  Można ją pobrać pod tym linkiem.

 

25.09.2018

Broszura dla przedsiębiorców: „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?”

W związku z finałową fazą rozmów w sprawie BREXIT-u oraz przewidzianym na dzień 30 marca 2019 roku opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało broszurę „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?”.

Celem broszury jest zwiększenie świadomości na temat konsekwencji wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Broszura przedstawia szczegółowy zakres pytań, na które powinni sobie odpowiedzieć przedsiębiorcy oraz ma na celu wsparcie w zidentyfikowaniu potencjalnych utrudnień, a tym samym dostosowaniu modelu biznesowego do nowych okoliczności.

Zachęcamy do lektury zamieszczonego materiału pod adresem: https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/prezentacja_broszury__brexit__co_powinien_wiedziec_przedsiebiorca_, ponieważ bez względu na ostateczny scenariusz wyjścia, BREXIT może wiązać się ze zmianami warunków prowadzenia działalności dla polskich przedsiębiorców.

 

7.09.2018

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu informuje, że przeznacza do sprzedaży następujące składniki majątku ruchomego o wartości powyżej 1200 zł

1. Samochód osobowy Renault Kangoo rok. prod 2002, cena 4000 zł.
2. Samochód osobowy Chewrolet Spark rok prod. 2005, cena 3500 zł.

Szczególy dot. sprzedawanych składników majątku przedstawiono w ogłoszeniu, >>do pobrania tutaj<<.

 

29.06.2018

W dniach 26-29 marca 2018 roku w Inspekcji JHARS odbył się audyt recertyfikujący, przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą DEKRA Certification Sp. z o.o., który potwierdził, że system zarządzania jakością funkcjonujący w Inspekcji, działa zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 w zakresie:

„Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno- spożywczych i środków produkcji, w tym wywożonych i sprowadzanych z zagranicy oraz wykonywanie zadań wynikających z polityki rolnej państwa. Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym w IJHARS.”

>>Czytaj więcej<<

 

15.07.2016

Nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych
i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

11 lipca 2016 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1001).
To pierwsza tak duża zmiana ustawy od czasu jej wprowadzenia w grudniu 2004 roku. Nowe przepisy sformułowane zostały w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu systemu chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności, a także wynikały z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Kluczowym celem zmiany przepisów jest zwiększenie transparentności oraz skuteczności systemu kontroli.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 26 lipca 2016 roku.

Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę:
1.       Wzmocnienie systemu nadzoru nad produktami posiadającymi zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS,
2.       Zastąpienie zbyt dolegliwych kar, karami pieniężnymi,
3.       Wprowadzenie szerszego katalogu sankcji stosowanych wobec jednostek certyfikujących,
4.       Ułatwienie dostępu do informacji o produktach ChNP, ChOG, GTS i producentach,
5.       Kontrolowanie produktów oznakowanych określeniem „produkt górski”

Kliknij, aby pobrać tekst ustawy

 

4.07.2016

Informacja dla rolników - producentów zbóż

W związku z trwającym okresem żniw informujemy, że istnieje możliwość uzyskania przez rolników świadectwa jakości handlowej dla pozyskiwanych zbóż.
Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych, jakim jest świadectwo jakości handlowej służyć może zachowaniu odpowiednich relacji oraz równowagi pomiędzy rolnikami sprzedającymi zboże oraz podmiotami je skupującymi, przyczyniając się tym samym do uzyskania przez rolnika właściwej zapłaty.

  >> przeczytaj więcej <<

 

29.04.2015

Z przyjemnością informujemy, że ukazało się nowe wydanie "Poradnika dla producentów rolnych prowadzących dostawy bezpośrednie, sprzedaż bezpośrednią, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, gospodarstwa agroturystyczne, oraz oferujących produkty tradycyjne".

Poradnik pobrać można pod tym linkiem jako dokument w formacie pdf

4.03.2015

Informacja dla rolników prowadzących działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj

3.02.2015

Informacja dla rolników zamierzających eksportować zboża

28.01.2015

Informacja dla rolników prowadzących działalność polegającą na znakowaniu i pakowaniu jaj

 

Wytworzył(a): Rzepczyk Norbert
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert
Opublikował(a): Rzepczyk Norbert
Liczba wyświetleń: 26942

Data wytworzenia: 2014-11-14 15:04:52
Data publikacji: 2014-11-14 15:04:56
Ostatnio aktualizował(a): Rzepczyk Norbert
Data ostatniej zmiany: 2019-10-02 11:14:53

Historia zmian artykułu:
2019-10-02 11:14:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Dodano info o formularzu EUROP
2019-08-26 12:15:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, poprawka loga
2019-08-26 12:13:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, dodano link do serwisu służby cywilnej
2019-05-24 15:15:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, oświadczenie wojewody-poprawka
2019-05-24 13:08:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Oświadczenie wojewody
2019-04-16 10:29:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, dodano news
2019-03-14 14:23:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, nowe info
2018-09-25 11:57:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, 25.09.2018
2018-09-07 12:13:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, dodano info o sprzedaży zbędnych składników majątku
2018-06-29 11:17:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, aktualizacja
2017-06-08 11:24:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Aktualizacja
2017-02-16 11:50:57 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, bip
2017-02-16 11:44:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, v.2
2017-02-16 11:43:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, mobilny
2017-01-24 15:55:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Nazwa firmy
2017-01-24 15:39:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, korekta
2016-07-15 10:37:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Info o zmianie ustawy o ChNF
2015-10-08 13:44:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, v2
2015-10-08 13:43:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, menu dolne
2015-10-07 12:21:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, v2
2015-10-07 12:02:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, logo
2015-10-02 15:03:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, v1
2015-10-02 07:18:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-10-02 07:16:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-10-02 07:16:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena, v1
2015-08-14 09:36:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, formatowanie
2015-08-14 09:34:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Dodano news
2015-04-29 15:14:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Dodano wiadomość
2015-03-04 12:00:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, nowa wiadomość
2015-02-06 09:57:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, zmiana linka
2015-02-03 11:49:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Nowa wiadomość
2015-02-03 11:45:13 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, FORMATOWANIE TEKSTU
2015-02-03 11:38:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Dodanie aktualności

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.