Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Kontroli VII/2018 - WIJHARS

Biuletyn
informacji publicznej

 

Biuletyn
informacji publicznej

 

Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Wydziale Kontroli VII/2018
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2018-08-24 15:30
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaInspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
Proponowane wynagrodzenie2 300,00 zł

Ogłoszenie naboru

Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

Inspektor

do spraw: kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

w Wydziale Kontroli

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6% .

Wymiar etatu:   1

Liczba stanowisk pracy:    1

Miejsce wykonywania pracy:   Opole i teren woj. opolskiego

Adres urzędu: ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola  i ocena artykułów rolno-spożywczych w celu ustalenia zgodności z przepisami prawa i deklaracją producenta;
 • Kontrola artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy,
 • Ocena i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  - na wniosek przedsiębiorcy;
 • Sporządzanie protokołów i innej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli lub ocen jakości oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • Opracowanie projektów informacji o wynikach kontroli,
 • Prowadzenie postępowań pokontrolnych.

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Prowadzenie kontroli u producentów żywności na terenie województwa opolskiego. Praca biurowa w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w terenie, częste wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Wyposażenie podstawowe na stanowisku pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, telefon. Może wystąpić brak wind i podjazdów, schody.
Prowadzenie samochodu służbowego osobowego, prawo jazdy kat. B.  

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY

NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie w zakresie towaroznawstwa i przetwórstwa żywności, technologii produkcji artykułów rolno-spożywczych lub pokrewne rolnicze, przyrodnicze, ochrona środowiska;
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 • Życiorys/CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • Kopia prawa jazdy kat. B;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Prawo jazdy kat. B - do wglądu

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW   

Dokumenty należy złożyć do 24.08.2018 roku

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole

Inne informacje:

Nr ogłoszenia na stronie KPRM: 30833 .
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2300 zł.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych lub dostarczone/przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu  77 454 31 18 lub na e-mail: .

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Wrocławska 170, 45-835 Opole e-mail:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Norbert Rzepczyk e-mail:
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: nie przewiduje się przekazywania danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wyniki naboru

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:

Agnieszka Więch    Opole
 
 
Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Rzepczyk Norbert
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert
Opublikował(a): Rzepczyk Norbert
Liczba wyświetleń: 657

Data wytworzenia: 2018-07-18 12:44:24
Data publikacji: 2018-07-18 10:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Rzepczyk Norbert
Data ostatniej zmiany: 2018-09-07 15:27:53

Historia zmian artykułu:
2018-09-07 15:27:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Wybrano kandydata
2018-07-18 13:00:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, uzupełniono treść
2018-07-18 12:49:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, format tekstu

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.