Kontrola artykułów rolno - spożywczych sprowadzanych z zgranicy - WIJHARS

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W OPOLU
Menu pomocnicze


OGŁOSZENIE DLA IMPORTERÓW


 ZGŁOSZENIE KONTROLI
Kontrolę jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy przeprowadza się po uprzednim wypełnieniu i złożeniu przez dysponenta tych artykułów Zgłoszenia do kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy, zwanego dalej zgłoszeniem. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych: WIJHARS w Opolu, lub Głównego Inspektoratu JHARS.
Zgłoszenie może być dokonane przez importera: osobiście w sekretariacie Inspektoratu, pocztą, faksem: 77 454-31-18 oraz pocztą elektroniczną: .

Zgłoszeniu do w/w kontroli podlegają wyłącznie artykuły rolno - spożywcze wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia MRiRW z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich nominalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

UWAGI ORGANIZACYJNE
1. Importer artykułu rolno-spożywczego obowiązany jest dostarczyć oryginał zgłoszenia do wojewódzkiego inspektoratu JHRS lub przekazać inspektorowi w trakcie kontroli.
2. Aby zapewnić właściwą organizację przebiegu kontroli oraz uniknąć przestojów:
- prosimy o dokonywanie w/w zgłoszeń z wyprzedzeniem, co najmniej na 48 godzin przed proponowaną datą kontroli.
- drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem przekazać wszelkie dokumenty towarzyszące importowanej partii (oraz ich tłumaczenia w języku polskim), w tym: certyfikaty, świadectwa jakości, wyniki badań, wzory etykiet, inne dokumenty towarzyszące przesyłce oraz stosowne oświadczenia i upoważnienia, o których mowa niżej.
3. W przypadku, kiedy zgłoszony do kontroli artykuł rolno - spożywczy nie będzie wprowadzany do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć stosowne oświadczenie i dołączyć do zgłoszenia.
4. W przypadku, kiedy osoba wyznaczona do uczestnictwa w kontroli nie jest wymieniona w KRS lub CEiDG, jako uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy należy sporządzić odpowiednie upoważnienie i dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia.

DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ UMOŻLIWI ODPOWIEDNIE ZAPLANOWANIE I SPRAWNE PRZEPROWADZENIE KONTROLI.

 


 

PRZEPISY REGULUJĄCE PROWADZENIE KONTROLI W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (tekst jednolity, Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 - z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich nominalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 174).

 


v

Wytworzył(a): Rzepczyk Norbert
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert
Opublikował(a): Rzepczyk Norbert
Liczba wyświetleń: 1103

Data wytworzenia: 2014-11-14 12:11:24
Data publikacji: 2014-11-14 12:11:28
Ostatnio aktualizował(a): Rzepczyk Norbert
Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 11:06:29

Historia zmian artykułu:
2017-02-20 11:06:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Nagłówek
2016-07-01 15:24:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, .
2015-11-05 14:03:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, format
2015-11-05 14:02:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, v.2
2015-10-07 15:10:43 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, logo
2014-11-14 12:15:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, format

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.