Informacja dla handlowców świeżych owoców i warzyw - WIJHARS

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH W OPOLU
Menu pomocnicze


Ważna informacja dla handlowców wprowadzających do obrotu świeże owoce i warzywa.


W grudniu 2010 roku ukazała się nowelizacja ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.
W jej wyniku, na handlowców wprowadzających do obrotu świeże owoce i warzywa nałożono szereg dodatkowych obowiązków dotyczących przekazywania informacji o prowadzonej działalności. Obowiązki te zawarto w artykule 17 ustawy, którego treść przedstawiamy poniżej.
Prosimy o zapoznanie się z tymi przepisami.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 40 ust.4b pkt 2 tejże ustawy nie zastosowanie się do przepisów art. 17 ust. 1,4 i 5 podlega karze grzywny.

Szanowni Państwo
Tu można pobrać formularz ankiety pozwalającej na dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1.

Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres Inspektoratu. Sam formularz przesłać można emailem, natomiast pozostałe dokumenty - pocztą, lub złożyć w sekretariacie Inspektoratu

Art. 17 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw
1. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego handlowca, na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący Głównego Inspektora, informacje o
        1) rozpoczęciu prowadzenia działalności w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej, nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia tej działalności;
        2) wyrażonej w kilogramach ilości owoców lub warzyw objętych normami handlowymi, wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres handlowca oraz rodzaj i zakres działalności.
3. Handlowiec, który prowadzi działalność gospodarczą, do informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Handlowiec informuje wojewódzkiego inspektora o każdej zmianie danych określonych w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej dokonania.
5. Handlowiec przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia jej zaprzestania.
6. Wojewódzki inspektor przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, Głównemu Inspektorowi w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych
.

 

 

Wytworzył(a): Rzepczyk Norbert
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert
Opublikował(a): Rzepczyk Norbert
Liczba wyświetleń: 1094

Data wytworzenia: 2014-11-14 13:05:30
Data publikacji: 2014-11-14 13:05:34
Ostatnio aktualizował(a): Rzepczyk Norbert
Data ostatniej zmiany: 2017-02-20 11:05:32

Historia zmian artykułu:
2017-02-20 11:05:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Nagłówek
2017-02-20 11:04:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, Nagłówek
2016-07-01 15:25:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, .
2015-10-07 15:10:10 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, logo
2014-11-14 13:13:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rzepczyk Norbert, format

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.